Ochrana osobních údajů

1. Přehled ochrany osobních údajů

Obecné

Následující poskytuje jednoduchý přehled o tom, co se děje s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, které by vás mohly osobně identifikovat. Podrobné informace o ochraně dat naleznete v naší zásadě ochrany osobních údajů, kterou naleznete níže.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za sběr dat na této webové stránce?

Data shromažďovaná na této webové stránce zpracovává provozovatel webové stránky. Kontaktní údaje provozovatele najdete v právním oznámení požadovaném na webové stránce.

Jak shromažďujeme data?

Některá data jsou shromažďována, když nám je poskytnete. Mohly by to být například údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní data jsou automaticky shromažďována našimi IT systémy při návštěvě webové stránky. Tato data jsou především technická data, jako je používaný prohlížeč a operační systém nebo čas přístupu na stránku. Tato data jsou shromažďována automaticky ihned po vstupu na naši webovou stránku.

K čemu používáme vaše údaje?

Část dat se sbírá ke zajištění správného fungování webové stránky. Ostatní data mohou být použita k analýze, jak návštěvníci stránku využívají.

Jaká máte práva v souvislosti se svými daty?

Máte vždy právo požadovat informace o svých uložených datech, jejich původu, příjemcích a účelu jejich sběru bezplatně. Také máte právo požádat o jejich opravu, blokování nebo výmaz. Pokud máte další otázky k otázce ochrany soukromí a ochrany dat, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v právním oznámení. Samozřejmě také můžete podat stížnost u příslušných dozorových úřadů.

Analýza a nástroje třetích stran

Při návštěvě našich webových stránek může být prováděna statistická analýza vašeho chování při procházení. To se obvykle děje pomocí souborů cookies a analytiky. Analýza vašeho chování při procházení je většinou anonymní, tj. z těchto údajů vás nebudeme schopni identifikovat. Můžete proti této analýze namítat nebo ji zabránit nepoužíváním určitých nástrojů. Podrobnosti najdete v naší zásadě ochrany osobních údajů pod nadpisem „Moduly třetích stran a analýza“.

Protit stands for "Proti tomuto postupu můžete namítat."

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé této webové stránky se zavazují chránit vaše osobní údaje velmi seriózně. Vaše osobní údaje jsou považovány za důvěrné a jsou zpracovávány v souladu se zákonnými předpisy o ochraně dat a touto zásadou ochrany osobních údajů.

Pokud používáte tuto webovou stránku, budou shromážděny různé osobní údaje. Osobní údaje jsou jakékoli údaje, které by vás mohly osobně identifikovat. Tato zásada ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké informace shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem k tomu dochází.

Vezměte prosím na vědomí, že údaje přenášené přes internet (např. prostřednictvím e-mailové komunikace) mohou být vystaveny bezpečnostním poruchám. Úplná ochrana vašich dat před přístupem třetích stran není možná.

Oznam týkající se osoby zodpovědné za tuto webovou stránku

Odpovědnou stranou pro zpracování dat na této webové stránce je:

48DESIGN GmbH
Gartenstraße 4
D-75045 Walzbachtal
(Kreis Karlsruhe)

Telefon: +49 (0) 721 27 66 422 - 0
Email: ed.ngised84@ofni

Zodpovědnou stranou je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (jména, e-mailové adresy atd.).

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich dat

Mnoho operací zpracování dat je možných pouze s vaším výslovným souhlasem. Můžete svůj souhlas kdykoli a se vztahem k budoucnosti odvolat. K tomu postačuje neformální e-mail se žádostí. Zpracování údajů prováděných před obdržením vaší žádosti může být stále zákonné.

Právo podat stížnost u dozorových úřadů

Pokud dojde k porušení předpisů pro ochranu osobních údajů, osoba jimi postižená může podat stížnost u příslušných dozorových úřadů. Příslušným dozorovým úřadem pro záležitosti související s předpisy pro ochranu osobních údajů je dozorový úřad pro ochranu osobních údajů německého státu, ve kterém je naše společnost sídlem. Seznam dozorových úředníků pro ochranu osobních údajů a jejich kontaktní údaje naleznete na následujícím odkazu: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode. html.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo nechat si poskytnout data, která zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo v rámci plnění smlouvy, ve standardizovaném strojově čitelném formátu - buď pro sebe nebo pro třetí stranu. Pokud požadujete přímý přenos dat na jinou odpovědnou stranu, bude to provedeno pouze v technicky proveditelném rozsahu.

Šifrované platby na této webové stránce

Pokud uzavřete smlouvu, která vyžaduje poskytnutí platebních údajů (např. číslo účtu pro inkasa), budeme potřebovat tyto údaje k zpracování vaší platby.

Platební transakce pomocí běžných platebních prostředků (Visa/MasterCard, bezhotovostní převod) se provádějí pouze prostřednictvím šifrovaných SSL nebo TLS spojení. Můžete rozpoznat šifrované spojení v adresním řádku vašeho prohlížeče, když se změní z "http://" na "https://" a je viditelná ikona zámku ve vašem prohlížeči.

V případě šifrované komunikace nejsou žádné detaily o platbě, které nám posíláte, čitelné třetími stranami.

Informace, blokování, vymazání

Jako je povoleno zákonem, máte právo kdykoli získat bezplatně informace o jakýchkoli vašich osobních údajích, které jsou uloženy, včetně jejich původu, příjemce a účelu zpracování. Máte také právo na opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další otázky týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedené v našem právním oznámení.

Nesouhlas s propagačními e-maily

Prohlašujeme zde výslovně zákaz používání kontaktních údajů uvedených v souvislosti s právním oznámením webových stránek v souvislosti se zasíláním propagačního a informačního materiálu, který nebyl výslovně vyžádán. Provozovatel webových stránek si vyhrazuje právo podniknout konkrétní právní kroky, pokud obdrží nevyžádaný reklamní materiál, jako je například e-mailový spam.

Správce ochrany údajů

Statutární správce ochrany údajů

Z důvodu velikosti naší společnosti jsme v současné době nejmenovali žádného správce ochrany údajů ("Datenschutzbeauftragter") pro naši společnost.

4. Sběr dat na našich webových stránkách

Cookies

Některé z našich webových stránek používají cookies. Cookies nezpůsobují poškození vašeho počítače a neobsahují žádné viry. Cookies pomáhají zlepšovat uživatelskou přívětivost, efektivitu a bezpečnost našeho webu. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem počítači a ukládány vaším prohlížečem.

Většina cookies, které používáme, jsou tzv. "session cookies". Jsou automaticky vymazány po vaší návštěvě. Ostatní cookies zůstávají uloženy v paměti vašeho zařízení, dokud je nevymažete. Tyto cookies umožňují rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě stránky.

Můžete nakonfigurovat svůj prohlížeč tak, aby vás informoval o používání cookies, abyste mohli v každém případě rozhodnout, zda přijmete nebo odmítnete cookie. Alternativně může váš prohlížeč být nastaven tak, aby automaticky přijímal cookies za určitých podmínek nebo je vždy odmítl, nebo aby se cookies automaticky vymazaly při zavření prohlížeče. Deaktivace cookies může omezit funkčnost této webové stránky.

Cookies, které jsou nutné pro elektronickou komunikaci nebo pro poskytování určitých funkcí, které si přejete používat (například nákupní košík), jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1, písm. f DSGVO/GDPR. Provozovatel webové stránky má oprávněný zájem na ukládání cookies, aby zajistil optimalizované poskytování bezchybných služeb. Pokud jsou uloženy také jiné cookies (například pro analýzu vašeho chování při procházení), budou tyto cookies zpracovávány samostatně v této zásadě ochrany osobních údajů.

Protokolové soubory serveru

Poskytovatel webových stránek automaticky sbírá a ukládá informace, které váš prohlížeč automaticky přenáší na nás ve formě "protokolových souborů serveru". Jsou to:

  • Typ a verze prohlížeče
  • Použité operační systém
  • URL odkazu odkazujícího na stránku
  • Jméno hostitele přistupujícího počítače
  • Čas žádosti na serveru
  • IP adresa

Tyto údaje nebudou sloučeny s údaji z jiných zdrojů.

Základem zpracování dat je čl. 6 odst. 1, písm. b DSGVO/GDPR, který umožňuje zpracování dat za účelem plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy.

Kontaktní formulář

Pokud nám pošlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, získáme údaje zadané do formuláře, včetně poskytnutých kontaktních údajů, abychom odpověděli na vaši otázku a případné další dotazy. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Proto budeme zpracovávat jakékoli údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, pouze s vaším souhlasem podle čl. 6 odst. 1, písm. a DSGVO/GDPR. Své souhlas můžete kdykoli odvolat. Stačí neformální e-mail s žádostí o toto uplatnění. Údaje zpracované před doručením žádosti mohou být stále zpracovávány v souladu se zákonem.

Požadujeme, aby byly údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, zachovány, dokud nebudete požadovat jejich vymazání, odvoláte souhlas se skladováním nebo účel jejich skladování již neplatí (např. po splnění vaší žádosti). Všechny povinné zákonné ustanovení, zejména ty týkající se povinných období uchovávání dat, zůstávají touto ustanovením nedotčena.

Zpracování dat (zákaznické a smluvní údaje)

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro stanovení nebo úpravu právních vztahů s námi (master data). Je to založeno na čl. 6 odst. 1, písm. b DSGVO/GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme vaše osobní údaje při přístupu na naše webové stránky (údaje o používání) pouze v rozsahu nezbytném k umožnění přístupu k našim službám nebo k vyúčtování za stejné.

Shromážděné zákaznické údaje budou smazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Zákonné lhůty povinného uchovávání údajů zůstávají nedotčeny tímto ustanovením.

Přenos dat při uzavírání smlouvy s internetovými obchody, prodejci a poštovní objednávky

Předáváme osobně identifikovatelné údaje třetím stranám pouze v rozsahu, který je nezbytný pro plnění podmínek vaší smlouvy, například společnostem pověřeným doručováním zboží na vaši adresu nebo bankám pověřeným zpracováním plateb. Vaše údaje nebudou předávány pro jiný účel, pokud jste nedali výslovný souhlas k takovému jednání. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu zveřejněny třetím stranám pro účely reklamy.

Základem zpracování dat je čl. 6 odst. 1, písm. b DSGVO/GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo přijetí opatření před uzavřením smlouvy.

Přenos dat při přihlašování k službám a digitálnímu obsahu

Osobně identifikovatelná data předáváme třetím stranám pouze v rozsahu nezbytném k plnění podmínek vaší smlouvy s námi, například bankám pověřeným zpracováním vašich plateb.

Vaše data nebudou předána pro žádný jiný účel, pokud jste k tomu nedali svůj výslovný souhlas. Vaše data nebudou bez vašeho výslovného souhlasu poskytnuta třetím stranám pro účely reklamy.

Základem zpracování dat je článek 6 (1) (b) DSGVO/GDPR, který umožňuje zpracování dat k plnění smlouvy nebo ke krokům před uzavřením smlouvy.

5. Analýza a reklama

Matomo Analytics

Tato webová stránka využívá funkce webové analýzy Matomo. Jelikož provozujeme instanci sami, nejsou potřebná data předávána třetím stranám.

Matomo Analytics využívá takzvané cookies. Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace vygenerované cookies o vašem používání této webové stránky jsou přeneseny na náš server a tam uloženy.

Cookies Matomo Analytics jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f. DSGVO/GDPR. Správce webové stránky má oprávněný zájem o analýzu chování uživatele za účelem optimalizace jak webové stránky, tak reklamy.

Anonymizace IP adresy

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci pro anonymizaci IP adresy. To znamená, že vaše IP adresa je uložena pouze ve zkrácené podobě a neumožňuje vyvodit žádné závěry o vaší osobě.

Google Ads a Google Conversion Tracking

Tato webová stránka používá službu Google Ads. Ads je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké ("Google").

V rámci Google Ads využíváme takzvané conversion tracking. Při kliknutí na reklamu zobrazovanou Google je nastaveno cookie pro sledování konverze. Cookies jsou malé textové soubory, které váš internetový prohlížeč ukládá na váš počítač. Tyto cookies vyprší po 30 dnech a nejsou používány pro osobní identifikaci uživatele. Pokud uživatel navštíví určité stránky webové stránky a cookie ještě nevypršelo, Google a webová stránka mohou zjistit, že uživatel klikl na reklamu a přešel na tuto stránku.

Každý inzerent v rámci Google Ads má jiné cookie. Cookies tak nelze sledovat pomocí webové stránky inzerenta Ads. Informace získané pomocí conversion cookie slouží k vytvoření statistik konverzí pro inzerenty, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníkům je sdělen celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku s konverzní značkou. Inzerenti však nezískávají žádné informace, které by mohly být použity k osobní identifikaci uživatelů. Pokud nechcete být sledováni, můžete se jednoduše odhlásit z tohoto sledování zakázáním cookie Google Conversion Tracking změnou nastavení svého prohlížeče. Tím nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Conversion cookies jsou uloženy na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO/GDPR. Správce webové stránky má oprávněný zájem o analýzu chování uživatele za účelem optimalizace jak webové stránky, tak reklamy.

Pro více informací o službě Google Ads a Google Conversion Tracking se podívejte do zásad ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

V nastavení vašeho prohlížeče můžete nastavit, aby vás informoval o používání cookies, abyste mohli rozhodovat případ od případu, zda přijmete nebo odmítnete cookie. Alternativně můžete vaši prohlížeč nastavit tak, aby automaticky přijímal cookies pod určitými podmínkami nebo je vždy odmítl nebo automaticky smazal cookies po uzavření prohlížeče. Zakázání cookies může omezit funkčnost této webové stránky.

Prohlášení o ochraně soukromí | Ochrana osobních údajů | zdroj dat: openholidaysapi.data (ODbL)