Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonlijke informatie is elke gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden verwerkt door de websitebeheerder. De contactgegevens van de beheerder vindt u in de vereiste wettelijke verklaring op de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Sommige gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invoert op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Deze gegevens zijn voornamelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt, of wanneer u de pagina hebt bezocht. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een goede werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van hoe bezoekers de site gebruiken.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft altijd het recht om informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens, de herkomst ervan, de ontvangers en het doel van de verzameling ervan, zonder kosten. U heeft ook het recht om te verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van uw gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de wettelijke verklaring wordt vermeld als u nog vragen heeft over de kwestie van privacy en gegevensbescherming. U kunt ook een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

Analyse en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kunnen statistische analyses van uw surfgedrag worden gemaakt. Dit gebeurt voornamelijk met behulp van cookies en analyses. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem, dat wil zeggen dat we u niet kunnen identificeren aan de hand van deze gegevens. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen dat dit gebeurt door bepaalde tools niet te gebruiken. Details hierover vindt u in ons privacybeleid onder het kopje "Modules van derden en analyses".

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Hieronder zullen wij u informeren over hoe u uw mogelijkheden op dit gebied kunt uitoefenen.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke informatie is elke gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Dit privacybeleid legt uit welke informatie we verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit gebeurt.

Houd er rekening mee dat gegevens die via internet worden verzonden (bijvoorbeeld via e-mailcommunicatie) mogelijk kunnen worden blootgesteld aan beveiligingsinbreuken. Volledige bescherming van uw gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke partij voor deze website

De verantwoordelijke partij voor de verwerking van gegevens op deze website is:

48DESIGN GmbH
Gartenstraße 4
D-75045 Walzbachtal
(Kreis Karlsruhe)

Telefoon: +49 (0) 721 27 66 422 - 0
E-mail: ed.ngised84@ofni

De verantwoordelijke partij is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (namen, e-mailadressen, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens

Veel gegevensverwerkingsactiviteiten zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken. Een informele e-mail met dit verzoek is voldoende. De gegevens die vóór het ontvangen van uw verzoek zijn verwerkt, mogen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Recht om klachten in te dienen bij toezichthoudende autoriteiten

Als er een inbreuk op de gegevensbeschermingswetgeving heeft plaatsgevonden, kan de betrokken persoon een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteiten. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor zaken met betrekking tot gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waar ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van gegevensbeschermingsfunctionarissen en hun contactgegevens is te vinden op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode. html.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst automatisch aan uzelf of aan een derde partij te laten overdragen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u de directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke partij wenst, zal dit alleen worden gedaan voor zover technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-encryptie

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-encryptie om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals de aanvragen die u naar ons als de sitebeheerder stuurt. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de verandering van "http://" naar "https://" in de adresbalk van uw browser en aan het slotpictogram dat wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Encryptie van betalingen op deze website

Als u een contract aangaat waarbij u ons uw betaalgegevens moet sturen (bijvoorbeeld rekeningnummer voor automatische incasso), hebben wij deze gegevens nodig om uw betaling te verwerken.

Betalingstransacties met gangbare betaalmiddelen (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden alleen uitgevoerd via versleutelde SSL- of TLS-verbindingen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de verandering van "http://" naar "https://" in de adresbalk van uw browser en aan het slotpictogram in de adresbalk van uw browser.

Bij communicatie via versleuteling kunnen derden uw betalingsgegevens niet lezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

U heeft het recht om op elk moment gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst ervan, de ontvanger en het doel van de verwerking ervan, evenals het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in onze wettelijke verklaring wordt vermeld als u verdere vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Verzet tegen promotionele e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke verplichting voor website-achtergrond met betrekking tot het verzenden van promotionele en informatieve materialen die niet uitdrukkelijk zijn aangevraagd. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen als ongevraagde reclamematerialen, zoals e-mailspam, worden ontvangen.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

Vanwege de omvang van ons bedrijf hebben wij op dit moment geen functionaris voor gegevensbescherming ("Datenschutzbeauftragter") aangesteld voor ons bedrijf.

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina's maken gebruik van cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies maken onze website gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven in het geheugen van uw apparaat staan totdat u ze verwijdert. Deze cookies maken het mogelijk om uw browser te herkennen wanneer u de volgende keer de site bezoekt.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie wilt accepteren of weigeren. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies automatisch te accepteren onder bepaalde omstandigheden of altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn voor elektronische communicatie of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (zoals het winkelwagentje), worden opgeslagen op basis van Art. 6, lid 1, onder f van de AVG. De websiteexploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om een geoptimaliseerde service te bieden die vrij is van technische fouten. Als er ook andere cookies worden opgeslagen (zoals die gebruikt worden om uw surfgedrag te analyseren), worden deze apart behandeld in dit privacybeleid.

Logbestanden van de server

De websiteprovider verzamelt automatisch en slaat informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in "logbestanden van de server". Dit zijn:

  • Browser type en browser versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegankelijke computer
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) van de AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat om een contract uit te voeren of maatregelen te nemen voorafgaand aan een contract.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, verzamelen wij de gegevens die u op het formulier invoert, inclusief de contactgegevens die u verstrekt, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. Wij delen deze informatie niet zonder uw toestemming.

Wij verwerken de gegevens die u invoert op het contactformulier alleen met uw toestemming op basis van artikel 6 (1) (a) van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informeel verzoek per e-mail voldoende. De gegevens die vóór het indienen van uw verzoek zijn verwerkt, kunnen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

Wij bewaren de gegevens die u verstrekt op het contactformulier totdat u verzoekt om verwijdering ervan, uw toestemming voor opslag intrekt, of het doel van opslag niet langer relevant is (bijvoorbeeld na het vervullen van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen, met name met betrekking tot verplichte bewaartermijnen, blijven onaangetast door deze bepaling.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens alleen in zoverre dit noodzakelijk is om met ons juridische relaties aan te gaan of te wijzigen (stamgegevens). Dit gebeurt op basis van artikel 6 (1) (b) van de AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat om een contract uit te voeren of maatregelen te nemen voorafgaand aan een contract. We verzamelen, verwerken en gebruiken uw persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website (gebruiksgegevens) alleen in de mate die nodig is om u toegang te verlenen tot onze dienstverlening of om u hiervoor in rekening te brengen.

Verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie verwijderd. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Gegevens die worden verzonden bij het aangaan van een contract met online winkels, detailhandelaren en postorderbedrijven

Wij verstrekken persoonlijk identificeerbare gegevens alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is om aan de voorwaarden van uw contract te voldoen, bijvoorbeeld aan bedrijven die zijn belast met het bezorgen van goederen op uw locatie of banken die zijn belast met de verwerking van uw betalingen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden verstrekt, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) van de AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat om een contract uit te voeren of maatregelen te nemen voorafgaand aan een contract.

Gegevens die worden overgedragen bij het aanmelden voor services en digitale inhoud

Wij verstrekken persoonlijk identificeerbare gegevens alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is om aan de voorwaarden van uw contract met ons te voldoen, bijvoorbeeld aan banken die zijn belast met de verwerking van uw betalingen.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden verstrekt, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt voor reclamedoeleinden.

De basis voor gegevensverwerking is artikel 6 (1) (b) van de AVG, dat de verwerking van gegevens toestaat om een contract uit te voeren of maatregelen te nemen voorafgaand aan een contract.

5. Analyse en reclame

Matomo Analyse

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Matomo. Omdat we deze dienst zelf hosten, worden de hiervoor benodigde gegevens niet naar derden verzonden.

Matomo Analyse maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt naar onze server gestuurd en daar opgeslagen.

Matomo Analyse-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f van de AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel de website als de reclame te optimaliseren.

Google Ads en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Ads is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Als onderdeel van Google Ads maken we gebruik van zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een door Google geserveerde advertentie klikt, wordt een conversietracking-cookie ingesteld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Deze cookies verlopen na 30 dagen en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker bepaalde pagina's van de website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en de website zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is gegaan.

Elke Google Ads-adverteerder heeft een ander cookie. Daarom kunnen cookies niet worden gevolgd via de website van een Ads-adverteerder. De informatie die met behulp van het conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor de Ads-adverteerders die hebben gekozen voor conversietracking. Klanten wordt het totale aantal gebruikers verteld dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een conversietrackingtag. Adverteerders ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u dit uitschakelen door het Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig uit te schakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Hierdoor wordt u niet opgenomen in de conversietrackingstatistieken.

Conversiecookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 (1) (f) van de AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel de website als de reclame te optimaliseren.

Voor meer informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking, zie het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie wilt accepteren of weigeren. Als alternatief kan uw browser worden geconfigureerd om cookies automatisch te accepteren onder bepaalde omstandigheden of altijd te weigeren, of om cookies automatisch te verwijderen bij het sluiten van uw browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Colofon | Privacybeleid | gegevensbron: openholidaysapi.data (ODbL)