Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Ogólne

Poniżej znajduje się proste omówienie tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiają Twoje osobiste zidentyfikowanie. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej polityce prywatności znajdującej się poniżej.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Dane gromadzone na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w wymaganym prawem zawiadomieniu o ochronie danych na stronie.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona, gdy udostępniasz je nam. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, które używasz, lub kiedy odwiedziłeś stronę. Te dane są gromadzone automatycznie, jak tylko wejdziesz na naszą stronę.

W jakim celu używamy Twoich danych?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Inne dane mogą być używane do analizy sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze strony.

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych?

Zawsze masz prawo żądania informacji na temat przechowywanych danych, ich pochodzenia, odbiorców oraz celu ich gromadzenia, bez ponoszenia żadnych kosztów. Masz również prawo żądać ich poprawienia, zablokowania lub usunięcia. Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych, możesz skontaktować się z nami pod podanym adresem w oznaczeniu prawno-informacyjnym. Oczywiście możesz również złożyć skargę do właściwego organu regulacyjnego.

Analiza i narzędzia osób trzecich

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej mogą być przeprowadzane statystyczne analizy Twojego zachowania podczas surfowania. Zwykle odbywa się to za pomocą plików cookie i narzędzi analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa, to znaczy, że nie będziemy w stanie Cię zidentyfikować na podstawie tych danych. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej, nie korzystając z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w naszej polityce prywatności w sekcji "Moduły osób trzecich i analiza".

Możesz sprzeciwić się tej analizie. Poniżej poinformujemy Cię, jak skorzystać z tej możliwości.

2. Ogólne informacje i obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Operatorzy tej strony internetowej traktują ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i zgodnie z przepisami ustawowymi dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej strony internetowej, zostaną zebrane różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiają Twoje osobiste zidentyfikowanie. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i w jaki cel ich używamy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Zwracamy uwagę, że przekazywanie danych przez internet (np. w komunikacji mailowej) może być podatne na naruszenia bezpieczeństwa. Nie jest możliwa pełna ochrona Twoich danych przed dostępem osób trzecich.

Informacja dotycząca strony odpowiedzialnej za tę stronę internetową

Stroną odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

48DESIGN GmbH
Gartenstraße 4
D-75045 Walzbachtal
(Kreis Karlsruhe)

Telefon: +49 (0) 721 27 66 422 - 0
E-mail: ed.ngised84@ofni

Odpowiedzialna strona to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (imię i nazwisko, adresy e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą. Zgody można w każdej chwili cofnąć w przyszłości. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mailowa, w której wyrażasz takie żądanie. Dane przetwarzane przed otrzymaniem żądania mogą nadal być przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do wniesienia skargi do organów regulacyjnych

Jeśli doszło do naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zgłosić skargę do właściwego organu regulacyjnego. Właściwy organ regulacyjny w sprawach dotyczących przepisów dotyczących ochrony danych to urząd ochrony danych niemieckiego kraju, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Listę inspektorów ochrony danych oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub do wykonania umowy dostarczane automatycznie do siebie lub do stron trzecich w standardowym, czytelnym maszynowo formacie. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej stronie, będzie to możliwe tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS w celach bezpieczeństwa i ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie po zmianie protokołu w adresie przeglądarki z "http://" na "https://" oraz po wyświetleniu ikony zamka w pasku adresu przeglądarki.

Jeśli jest aktywowane szyfrowanie SSL lub TLS, dane przekazywane nam nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Szyfrowane płatności na tej stronie internetowej

Jeśli zawrzesz umowę, która wymaga przesłania nam informacji płatniczych (np. numeru konta do bezpośrednich obciążeń), będziemy potrzebować tych danych do przetworzenia płatności.

Płatności dokonywane za pomocą powszechnych środków płatności (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane tylko za pośrednictwem szyfrowanych połączeń SSL lub TLS. Możesz rozpoznać zaszyfrowane połączenie w pasku adresu przeglądarki, gdy zmienia się z "http://" na "https://" oraz widoczny jest ikonka zamka w linii przeglądarki.

W przypadku zaszyfrowanej komunikacji, dane płatnicze, które przekazujesz nam, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z przepisami prawa masz prawo otrzymać w dowolnym momencie bezpłatne informacje o swoich danych osobowych przechowywanych, a także ich pochodzenie, odbiorców i cel przetwarzania. Masz również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych, możesz skontaktować się z nami, używając podanego w naszym oświadczeniu prawny adresu.

Sprzeciw wobec wiadomości e-mail promocyjnych

Wyraźnie zabraniamy korzystania z danych kontaktowych opublikowanych w związku z wymogami regulaminu strony internetowej w celu wysyłania niezamówionej i niechcianej korespondencji promocyjnej oraz informacyjnej. Operator strony zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych w przypadku otrzymania niechcianej korespondencji reklamowej, takiej jak spam e-mailowy.

3. Oficer ochrony danych

Oficer ochrony danych zgodny z przepisami prawa

Z uwagi na rozmiar naszej firmy na chwilę obecną nie mamy wyznaczonego oficera ochrony danych ("Datenschutzbeauftragter") dla naszej firmy.

4. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Ciasteczka (Cookies)

Niektóre nasze strony internetowe korzystają z plików cookie. Pliki cookie nie szkodzą Twojemu komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookie pomagają uczynić naszą stronę internetową bardziej przyjazną dla użytkownika, wydajną i bezpieczną. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na Twoim komputerze i zapisywanymi przez Twoją przeglądarkę.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tzw. "ciasteczka sesyjne". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają w pamięci Twojego urządzenia do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas kolejnej wizyty na stronie.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała Cię o użyciu plików cookie, dzięki czemu będziesz mógł decydować, czy chcesz je zaakceptować czy odrzucić w poszczególnych przypadkach. Alternatywnie, przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie w określonych warunkach lub zawsze je odrzucać, lub aby automatycznie usuwać pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub świadczenia określonych funkcji, których chcesz używać (takie jak koszyk zakupowy), są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia usługi optymalnej i dostarczonej bezbłędnie. Jeśli są przechowywane również inne pliki cookie (takie jak te wykorzystywane do analizowania Twojego zachowania podczas przeglądania), zostaną one traktowane oddzielnie w niniejszym regulaminie prywatności.

Pliki dziennika serwera (logi serwera)

Dostawca usług hostingowych automatycznie zbiera i przechowuje informacje, które przeglądarka automatycznie przesyła nam w "logach serwera". Są to:

  • Rodzaj i wersja przeglądarki
  • Użyty system operacyjny
  • Adres URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera wysyłającego żądanie
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Te dane nie zostaną połączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Formularz kontaktowy

Jeśli skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego, zbierzemy wprowadzone w formularzu dane, w tym dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie i ewentualne pytania dodatkowe. Informacji tych nie udostępniamy bez Twojej zgody.

Będziemy przetwarzać dane wprowadzone do formularza kontaktowego tylko za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możesz w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail z takim żądaniem. Dane przetwarzane przed otrzymaniem żądania mogą być nadal legalnie przetwarzane.

Przechowamy dane wprowadzone do formularza kontaktowego do momentu żądania ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub zamknięcia celu, dla którego zostały przechowywane (np. po zrealizowaniu Twojego żądania). Niniejsze postanowienie nie dotyczy obowiązkowych przepisów prawa dotyczących obowiązkowych okresów przechowywania danych.

Przetwarzanie danych (dane klientów i kontraktowe)

Przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do nawiązania lub zmiany stosunków prawnych z nami (dane podstawowe). Czynimy to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszej strony internetowej (dane dotyczące użytkowania) tylko w zakresie koniecznym do umożliwienia Ci korzystania z naszych usług lub do wystawienia Ci rachunku za te usługi.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu stosunku handlowego. Obowiązują określone przepisy dotyczące przechowywania danych.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy poprzez sklepy internetowe, sprzedawców detalicznych i sprzedaż wysyłkową

Przekazujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do realizacji warunków Twojej umowy, na przykład firmom odpowiedzialnym za dostarczenie towarów w Twoje miejsce zamieszkania lub bankom odpowiedzialnym za przetwarzanie Twoich płatności. Twoje dane nie będą przekazywane w celu innych niż określone, chyba że wyraziłeś na to wyraźną zgodę. Twoje dane nie będą udostępniane stronom trzecim w celach reklamowych bez Twojej wyraźnej zgody.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Przekazywanie danych podczas rejestracji na usługi i treści cyfrowe

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim jedynie w zakresie niezbędnym do spełnienia warunków umowy zawartej z nami, na przykład do banków powierzonych przetwarzaniu płatności.

Twoje dane nie będą przekazywane w innych celach, chyba że udzieliłeś na to wyraźnej zgody. Twoje dane nie będą ujawniane stronom trzecim w celach reklamowych bez Twojej wyraźnej zgody.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy.

5. Analiza i reklama

Matomo Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analitycznej Matomo. Ponieważ hostujemy instancję samodzielnie, nie przekazujemy danych wymaganych do tego stronom trzecim.

Analityka Matomo wykorzystuje tzw. pliki cookies. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają analizę Twojego korzystania z witryny. Wygenerowane przez plik cookie informacje na temat Twojego korzystania z tej strony internetowej zostaną przesłane na nasz serwer i tam przechowywane.

Ciasteczka Matomo Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno witryny, jak i reklamy.

Anonimizacja adresu IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Oznacza to, że Twój adres IP jest przechowywany w skróconej formie, która nie pozwala na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat Twojej osoby.

Google Ads i śledzenie konwersji Google

Ta strona internetowa używa Google Ads. Ads to program reklamowy online firmy Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Google").

W ramach Google Ads używamy tzw. śledzenia konwersji. Po kliknięciu w reklamę obsługiwaną przez Google, ustawiane jest ciasteczko śledzące konwersje. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi przez przeglądarkę internetową na Twoim komputerze. Te ciasteczka wygasają po 30 dniach i nie są używane do identyfikacji osobistej użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony witryny i ciasteczko nie wygaśnie, Google i witryna będą wiedziały, że użytkownik kliknął w reklamę i przeszedł na tę stronę.

Każdy reklamodawca korzystający z Google Ads ma inne ciasteczko. Dlatego nie można śledzić ciasteczek za pomocą witryny reklamodawcy. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie śledzenia konwersji są używane do tworzenia statystyk konwersji dla reklamodawców Ads, którzy wybrali śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się, ile użytkowników kliknęło ich reklamę i zostało przekierowanych na stronę ze znacznikiem śledzenia konwersji. Reklamodawcy nie uzyskują jednak żadnych informacji, które można by wykorzystać do identyfikacji osobistej użytkowników. Jeśli nie chcesz brać udziału w śledzeniu, możesz zrezygnować z tego, łatwo wyłączając ciasteczko śledzenia konwersji Google, zmieniając ustawienia przeglądarki. W ten sposób nie będziesz uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Ciasteczka konwersji są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowania użytkowników w celu optymalizacji zarówno witryny, jak i reklamy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Ads i śledzenia konwersji Google, zapoznaj się z Polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Możesz skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o używaniu plików cookies, dzięki czemu będziesz mógł decydować o ich akceptacji lub odrzuceniu w każdym przypadku. Alternatywnie, przeglądarka może być skonfigurowana tak, aby automatycznie akceptować pliki cookies w określonych warunkach lub zawsze je odrzucać, a także automatycznie usuwać je po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookies może ograniczyć funkcjonalność tej strony internetowej.

znak firmowy wydawcy | Polityka prywatności | źródło danych: openholidaysapi.data (ODbL)