Ochrana osobných údajov

1. Prehľad ochrany údajov

Všeobecné

Nasledujúci článok poskytuje jednoduchý prehľad toho, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite našu webovú stránku. Osobné údaje sú všetky údaje, ktoré by vás mohli osobne identifikovať. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našej súkromnej politike nižšie.

Zbieranie údajov na našej webovej stránke

Kto je zodpovedný za zber údajov na tejto webovej stránke?

Údaje zhromažďované na tejto webovej stránke spracováva prevádzkovateľ webovej stránky. Kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete v potrebnej právnej informácii webovej stránky.

Ako získavame vaše údaje?

Niektoré údaje sa zbierajú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje sa zbierajú automaticky pomocou našich IT systémov pri návšteve webovej stránky. Tieto údaje sú predovšetkým technické údaje, ako napríklad prehliadač a operačný systém, ktorý používate, alebo kedy ste pristúpili na stránku. Tieto údaje sa zbierajú automaticky ihneď po vstupe na našu webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zbiera na zabezpečenie správneho fungovania webovej stránky. Ostatné údaje môžu byť použité na analýzu toho, ako návštevníci používajú stránku.

Aké práva máte v súvislosti s vašimi údajmi?

Máte vždy právo žiadať informácie o vašich uložených údajoch, ich pôvode, adresátoch a účele ich zhromažďovania bezplatne. Máte tiež právo požiadať o ich opravu, blokovanie alebo vymazanie. S otázkami týkajúcimi sa ochrany súkromia a ochrany údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na adresu uvedenú v právnej informácii. Samozrejme, máte aj možnosť podať sťažnosť u príslušných regulačných orgánov.

Analýza a nástroje tretích strán

Pri návšteve našej webovej stránky môže dôjsť k štatistickej analýze vášho správania pri prehliadaní. To sa deje hlavne pomocou súborov cookie a analytických nástrojov. Analýza vášho prehliadania je zvyčajne anonymná, tzn. z týchto údajov vás nebudeme môcť identifikovať. Možno sa vyjadriť proti tejto analýze alebo ju zabrániť nepoužívaním určitých nástrojov. Podrobnosti nájdete v našej súkromnej politike pod nadpisom "Moduly a analytické nástroje od tretích strán".

Môžete sa vyjadriť proti tejto analýze. Nižšie vás informujeme, ako môžete tieto možnosti uplatniť.

2. Všeobecné informácie a povinné informácie

Ochrana údajov

Sprevádzkovatelia tejto webovej stránky berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Spracovávame vaše osobné údaje dôverne a v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a touto súkromnou politikou.

Ak používate túto webovú stránku, budú zbierané rôzne časti osobných údajov. Osobné informácie sú všetky údaje, ktoré by vás mohli osobne identifikovať. Táto súkromná politika vysvetľuje, aké informácie zbierame a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež ako a za akým účelom sa to deje.

Všimnite si, prosím, že údaje prenesené cez internet (napr. prostredníctvom e-mailovej komunikácie), môžu podliehať porušeniu bezpečnosti. Úplná ochrana vašich údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Informácia o strane zodpovednej za túto webovú stránku

Strana zodpovedná za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je:

48DESIGN GmbH
Gartenstraße 4
D-75045 Walzbachtal
(Kreis Karlsruhe)

Telefón: +49 (0) 721 27 66 422 - 0
Email: ed.ngised84@ofni

Zodpovednou stranou je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spolu s inými rozhoduje o účele a prostriedkoch spracovania osobných údajov (mená, e-mailové adresy atď.).

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním vašich údajov

Mnoho operácií spracovania údajov je možné iba na základe vášho výslovného súhlasu. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať so špecifickým účinkom pre budúcnosť. Na takéto požiadavky je dostatočný neformálny e-mail. Údaje spracované pred doručením vašej žiadosti môžu byť stále spracovávané zákonne.

Právo podať sťažnosť u regulačných orgánov

Ak došlo k porušeniu zákonov o ochrane údajov, postihnutá osoba môže podať sťažnosť u príslušných regulačných orgánov. Príslušným regulačným orgánom pre otázky týkajúce sa zákonov o ochrane údajov je dozorný úrad pre ochranu údajov nemeckého štátu, v ktorom sa nachádza naša spoločnosť. Zoznam dozorných úradov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na nasledujúcom odkaze: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode. html.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo mať údaje, ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu alebo na splnenie zmluvy, automaticky doručené v štandardnom strojovo čitateľnom formáte sebe alebo tretej strane. Ak budete vyžadovať priame prenesenie údajov na inú zodpovednú stranu, bude to urobené iba v rozsahu technicky možného.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverných údajov, ako aj dopytov, ktoré nám posielate ako prevádzkovateľovi stránky. Zabezpečené pripojenie rozpoznáte podľa toho, že sa v adresnom riadku vášho prehliadača zmení z "http://" na "https://" a zobrazuje sa zámok v adresnom riadku vášho prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám prenesiete, nemôžu byť čítané tretími stranami.

Šifrované platby na tejto webovej stránke

Ak uzavriete zmluvu, ktorá vyžaduje odoslanie vašich platobných údajov (napr. číslo účtu pre priame inkaso), budeme potrebovať tieto údaje na spracovanie vašej platby.

Platobné transakcie pomocou bežných spôsobov platby (Visa/MasterCard, priamy inkaso) sa vykonávajú len prostredníctvom zašifrovaných SSL alebo TLS spojení. Zašifrované spojenie rozoznáte v adrese vášho prehliadača, keď sa zmení z "http://" na "https://" a zámok vo vašom prehliadači je viditeľný.

V prípade šifrovanej komunikácie nie je možné, aby tretie strany čítali vaše údaje o platbe, ktoré nám poskytnete.

Informácie, blokovanie, vymazanie

Ako vám umožňuje zákon, máte právo bezplatne sa kedykoľvek dozvedieť informácie o všetkých vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode, príjemcovi a účele, pre ktorý boli spracované. Máte tiež právo nechať tieto údaje opraviť, zablokovať alebo vymazať. Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kontaktovať kedykoľvek pomocou kontaktných údajov uvedených v našom právnom oznámení.

Odmietnutie poštových e-mailov

Pod trestnou zodpovednosťou zakazujeme používanie kontaktných údajov uverejnených v súlade s požiadavkami právneho oznámenia na odosielanie reklamných a informačných materiálov, ktoré nie sú výslovne požadované. Prevádzkovateľ webu si vyhradzuje právo podniknúť konkrétne právne kroky, ak sa dostane nevyžiadaný reklamný materiál, ako je e-mailový spam.

3. Úrad pre ochranu údajov

Zákonný úrad pre ochranu údajov

Vzhľadom na veľkosť našej spoločnosti sme zatiaľ nezriadili úrad pre ochranu údajov ("Datenschutzbeauftragter") pre našu spoločnosť.

4. Zber údajov na našej webovej stránke

Súbory cookie

Niektoré naše webové stránky používajú súbory cookie. Súbory cookie neškodia vášmu počítaču a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookie pomáhajú zabezpečiť, aby naša webová stránka bola používateľsky prívetivejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač a ukladajú ich vašeho prehliadača.

Veľká väčšina používaných súborov cookie sú takzvané "session cookies". Automaticky sa vymažú po vašej návšteve. Iné súbory cookie zostávajú v pamäti vašeho zariadenia, kým ich nevymažete. Tieto súbory cookie umožňujú rozoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve stránky.

Váš prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby vás informoval o používaní súborov cookie, takže si môžete na prípadnom základe rozhodnúť, či ich prijmete alebo odmietnete. Alternatívne môže váš prehliadač byť nakonfigurovaný tak, aby automaticky prijímal súbory cookie za určitých podmienok alebo ich vždy odmietal, alebo aby sa súbory cookie automaticky vymazali pri zatvorení prehliadača. Zakázanie súborov cookie môže obmedziť funkcionalitu tejto webovej stránky.

Súbory cookie, ktoré sú nevyhnutné pre elektronickú komunikáciu alebo pre poskytovanie určitých funkcií, ktoré chcete používať (napríklad nákupný košík), sa ukladajú v súlade s článkom 6 odsek 1, písmeno f DSGVO/GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má legitímny záujem o ukladanie súborov cookie na zabezpečenie optimálnej služby poskytovanej bez technických chýb. Ak sa ukladajú aj iné súbory cookie (napríklad na analýzu vášho správania počas surfovania), budú samostatne spracované v tejto politike ochrany osobných údajov.

Záznamy serverových súborov

Poskytovateľ webových stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie, ktoré váš prehliadač automaticky prenáša na nás v "serverových logovacích súboroch". Ide o:

  • Typ prehliadača a verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • URL odkazu na prevzatie
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas požiadavky na server
  • IP adresa

Tieto údaje nebudú kombinované s údajmi z iných zdrojov.

Základom spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno b DSGVO/GDPR, ktoré umožňuje spracovanie údajov na splnenie zmluvy alebo na opatrenia pred zmluvou.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, zbierame údaje, ktoré ste zadal do formulára, vrátane kontaktných údajov, ktoré ste poskytli, aby sme vám zodpovedali vašu otázku a prípadné ďalšie otázky. Tieto informácie nezdieľame bez vášho súhlasu.

Preto spracujeme údaje, ktoré ste zadal do kontaktného formulára, len s vaším súhlasom podľa článku 6 odsek 1 písmeno a DSGVO/GDPR. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ak nám pošlete neformálny e-mail s touto žiadosťou, postačuje. Údaje spracované pred prijatím vašej žiadosti sa môžu stále spracovávať v súlade s právnymi predpismi.

Údaje, ktoré poskytnete vo formulári na kontakte, budeme uchovávať, až kým nepožiadate o ich vymazanie, odvoláte súhlas s ich uložením, alebo účel ich uloženia už neplatí (napr. po splnení vášho požiadavku). Táto ustanovenie neovplyvňuje žiadne povinné právne predpisy, najmä povinné lehoty na uchovávanie údajov.

Spracovanie údajov (zákaznícke a zmluvné údaje)

Zbierame, spracovávame a používame osobné údaje iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na zriadene alebo zmenené právne vzťahy s nami (zakladajúce údaje). Robíme tak na základe článku 6 odsek 1 písmeno b DSGVO/GDPR, ktoré umožňuje spracovanie údajov na splnenie zmluvy alebo opatrenia pred zmluvou. Vaše osobné údaje zbierame, spracovávame a používame pri prístupe na našu webovú stránku len v rozsahu, ktorý je potrebný na zabezpečenie vašej schopnosti pristupovať k našim službám alebo vyúčtovať vám sa na rovnakých základoch.

Zbierané zákaznícke údaje sa vymažú po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu. Právne doby uchovávania zostávajú nedotknuté.

Údaje prenášané pri uzatváraní zmluvy s online obchodmi, maloobchodnými predajcami a zásielkovými službami

Poskytujeme osobne identifikovateľné údaje tretím stranám len v rozsahu, ktorý je potrebný na splnenie podmienok vášhoZmluvy, napríklad na spoločnostiach poverených dodávkou tovaru na vaše miesto alebo na bankách poverených spracovaním vašich platieb. Vaše údaje nebudú poskytnuté pre žiadny iný účel, pokiaľ ste k tomu výslovne nedali súhlas. Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám na reklamné účely bez vášho výslovného súhlasu.

Základom spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno b DSGVO/GDPR, ktoré umožňuje spracovanie údajov na splnenie zmluvy alebo opatrenia pred zmluvou.

Prevedené údaje pri registrácii na služby a digitálny obsah

Prenos osobných údajov tretím stranám zabezpečujeme len do tej miery, ktorá je potrebná na splnenie podmienok vášho zmluvného vzťahu s nami, napríklad bankám, ktorým sme zverili spracovanie vašich platieb.

Vaše údaje nebudú prenesené na žiadny iný účel, pokiaľ ste nám na to nedali výslovný súhlas. Vaše údaje nebudú bez vášho súhlasu poskytnuté tretím stranám na účely reklamy.

Základom spracovávania údajov je článok 6 ods. 1 písm. b GDPR, ktorý umožňuje spracovanie údajov na plnenie zmluvy alebo na opatrenia pred uzavretím zmluvy.

5. Analytika a reklama

Matomo analýza

Táto webová stránka používa funkcie webovej analýzy služby Matomo. Keďže prevádzkujeme inštanciu sami, potrebné údaje sa neprenášajú treťím stranám.

Matoma analýza používa takzvané "cookies". Ide o textové súbory, ktoré sú uložené na vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované cookie súbormi o vašom používaní tejto stránky sa prenášajú na náš server a tam sa ukladajú.

Cookie súbory Matomo analýzy sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ tejto webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie používateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku aj reklamu.

Anonymizácia IP adresy

Na tejto webovej stránke sme zapli funkciu anonymizácie IP adresy. To znamená, že adresa vašeho IP je uchovávaná iba vo forme skráteného tvaru a tak neumožňuje čokoľvek zistiť o vašej osobe.

Google Ads a sledovanie konverzií Google

Táto webová stránka používa Google Ads. Ads je online reklamný program od Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty ("Google").

V rámci Google Ads používame také sledovanie konverzií. Keď kliknete na reklamu poskytovanú sluzbou Google, nastaví sa sledovací cookie pre konverziu. Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá na vašom počítači. Tieto cookies vypršia po 30 dňoch a ne slúžia na osobnú identifikáciu používateľa. Ak používateľ navštívi niektoré stránky webu a cookie ešte nevypršala, Google a webová stránka môžu vyrozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a pokračoval na takej stránke.

Každý Google Ads inzerent má iné cookie. Preto cookies nemôžu byť sledované prostredníctvom webovej stránky inzerenta Ads. Informácie získané pomocou konverzného cookie sa používajú na vytvorenie štatistiky konverzií pre inzerentov, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Zákazníci sa dozvedia o celkovom počte používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku s konverzným štítkom. Avšak, reklamodarcovia nemajú žiadne informácie, ktoré by boli použiteľné na osobnú identifikáciu používateľov. Ak sa nechcete zúčastňovať na sledovacom zozname, môžete jednoducho zakázať používanie cookie pre sledovanie konverzií Google zmenou nastavení vášho prehliadača. Tým nebudete zahrnutí do štatistiky sledovania konverzií.

Cookie pre konverziu sa ukladajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f GDPR. Prevádzkovateľ tejto webovej stránky má oprávnený záujem analyzovať správanie užívateľov s cieľom optimalizovať svoju webovú stránku aj reklamu.

Pre viac informácií o Google Ads a sledovaní konverzií od Google, pozrite si Zásady ochrany osobných údajov Googlu: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Váš prehliadač môžete nakonfigurovať tak, aby vás informoval o používaní cookies, aby ste mohli rozhodnúť v každom prípade, či súhlasíte s prijatím alebo odmietnutím cookie. Alternatívne je možné nakonfigurovať prehliadač tak, aby automaticky akceptoval cookies za určitých podmienok alebo ich vždy odmietol, alebo aby automaticky mazal cookies po zatvorení prehliadača. Vypnutie cookies môže obmedziť funkčnosť tejto webovej stránky.

Právne upozornenie | Ochrana osobných údajov | zdroj dát: openholidaysapi.data (ODbL)